Scroll Top
Victor GmbH, Frümbergstr. 2, 51702 Bergneustadt

VICTOR Felgenbearbeitung CNC Maschinen

Felgenbearbeitung Drehen
Vturn – V22W / V26W
Vturn – V22W / V26W

Felgendurchmesser: 22.5 x 10.5 / 26 x 13 Zoll
Max. Drehdurchmesser: 630 / 711 mm
Futtergröße: HC-V1522 / HC-V1724 (opt. V1726) Zoll
Steuerung: 0i-MF Plus

Vturn – 18W / 22W
Vturn – 18W / 22W

Felgendurchmesser: 18 / 22 Zoll
Max. Drehdurchmesser: 530 / 620 mm
Futtergröße: HC-1218 / HC1520 oder HC 1722 Zoll
Steuerung: 0i-MF Plus

Felgenbearbeitung Bearbeitungszentren
Vcenter – 22W
Vcenter – 22W

Felgendurchmesser (Lochkranz & Ventillochbohren):
22 x 11.5J (24 x 10J) Zoll
Felgendurchmesser (Zierbohrungen):
24 Zoll
Verfahrweg X / Y / Z: 850 / 650 / 610 mm
Steuerung: FANUC 0i-MF Plus

Vcenter – H26W
Vcenter – H26W

Felgendurchmesser (Lochkranz & Ventillochbohren):
26 Zoll
Felgendurchmesser (Zierbohrungen):
26 Zoll
Verfahrweg X / Y / Z: 720 / 620 / 520 mm
Steuerung: FANUC 0i-MF Plus